Wabienie rogaczy jeszcze nigdy przed tym nie było takie łatwe i efektywne

Co to jest Nordik ROE?

Nordik ROE to wabik specjalnie skonstruowany do wabienia rogaczy, wykonany ze specjalnego kompozytu tworzywa sztucznego. Jest to najwytrzymalszy wabik i najbardziej uznawany na całym świecie. Skonfigurowana na wszystkie cztery dźwięki, które są potrzebne do skutecznego wabienia. Wabikiem da się naśladować dźwięk cielaka, sarny która szuka cielaka oraz odgłos uciekającej lub zranionej sarny.

 Jak korzystać z wabika?

 W prosty sposób należy przesunąć krążek między dwa najdalej położone wycięcia, zmieniając w ten sposób dźwięk. Wabik został wyposażony w podwójną  dekę dźwiękową co umożliwia lepsza kontrole nad siłą dźwięku. Zakrycie otworu palcem na spodniej stronie wabika spowoduje iż dźwięk będzie cichszy.  Skuteczne wabienie osiągniemy poprzez przeplatanie dźwięku „ nawiązania kontaktu sarny z cielakiem” z odgłosem „ podnieconej lub rujnej sarny” lub  odgłosem zapładnianej sarny przez kilka minuta następnie powtórzenie tej procedury po 20-30 minutach na tym samym stanowisku.

Odgłosy nawiązania kontaktu

Odgłos kontaktu sarny z cielakiem uzyskamy poprzez umiejscowienie zielonego krążka na prawym najbardziej oddalonym wcięciu od korpusu wabika i krótkie dmuchnięcie, umożliwi to uzyskanie odgłosu nawiązania kontaktu sarny z cielakiem. Poprzez zaciśnięcie zębami membrany wabika dźwięk będzie wyższy

Dźwięk podnieconej sarny podczas rui: Krążek należy przesunąć do drugiego wycięcia. Zęby dajcie do wolnego, pierwszego wycięcia, przyciśnijcie lekko zębami przy korpusie wabika. Usta połóżcie na gumowy krążek w drugim wcięciu i dmuchnijcie. Głębsze zaciśnięcie membrany od gumowego krążka spowoduje iż dźwięk będzie wyższy ( młoda sarna ) lub odwrotnie ( stara sarna )

Dźwięk zapładnianej sarny: Postępujcie tym samym sposobem jak przy naśladowaniu podnieconej sarny podczas rui, ale po dmuchnięciu do wabika uwolnijcie zaciśnięcie zębów i ust. Zyskacie w ten sposób głos sarny która właśnie kopuluje z samcem tzw: geschreck. Następnie przeplatajcie krótkie dźwięki podnieconej sarny z dłuższymi dźwiękami zapładnianej sarny.