Príručka Lesníka a Poľovníka

Kod produktu: PO
Przepraszamy, sprzedaż została zakończona.

Dňa 1. septembra začal platiť nový zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve. Zároveň nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška č. 344/2009 Z.z. a nadväzne na to Slovenský poľovnícky zväz vydal nový Disciplinárny poriadok. Právna úprava poľovníctva bola teda komplexne rekodifikovaná.

Recenzje produktu Príručka Lesníka a Poľovníka

Hore