Myślistwo to pasja

Rewir myśliwski to obszar w którym można polować na zwierzynę. W rewirach oczywiście obowiązują zasady prawne, których należy przestrzegać. Na to aby powstał rewir myśliwski konieczne jest załatwienie wielu formalności. W rewirze nie chodzi tylko o polowanie ale także o gospodarkę leśną i dokarmianie zwierzyny oraz dbałość o nią. Najważniejszą kwestią jest tu doświadczenie.

Jak zostać myśliwym

Należy złożyć wniosek o przyjęcie na staż. Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż. Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp. Następnie należy odbyć szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ. Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu. Następnie kandydata czeka egzamin na członka PZŁ. Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.). Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie). Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

Polować samemu lub zbiorowo?

Polowanie indywidualne - to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa. Polowanie zbiorowe - to polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie.

Co potrzebujemy na polowanie?

Pasja jaką jest polowanie wymaga wielu niezbędnych akcesoriów. W chwili obecnej myśliwy ma do wyboru pełną gamę różnego rodzaju sprzętu, który staje się bardzo przydatny w wielu sytuacjach. Jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednie ubranie myśliwskie w odpowiednim kolorze oraz spełniające wymagania w zależności od pogody i pory roku. Myśliwy nie obejdzie się bez lornetki. Nowocześni myśliwi korzystają z noktoeizorów oraz termowizorów. Oczywiście najważniejsza jest broń oraz jako dodatek kapelusz z piórkiem dekoracyjnym.
W dzisiejszych czasach coraz częściej myśliwi korzystają z urzadzeń monitorujących tj. fotopułapki, które rejestrują zwierzynę w rewirach i na nęciskach. Pozwala to na dokładną kontrole zachowania zwierząt i rejonów przebywania. Oczywiście przydatnym dodatkiem będą również wabiki myśliwskie oraz zanęty jak też cała pozostała gama akcesoriów myśliwskich, którą każdy myśliwy dobierze w zależności od preferencji.