Myślistwo to pasja

Rewir myśliwski to obszar, w którym można polować na zwierzynę. W rewirach oczywiście obowiązują zasady prawne, których należy przestrzegać. Żeby powstał rewir myśliwski konieczne jest załatwienie wielu formalności. W rewirze nie chodzi tylko o polowanie, ale także o gospodarkę leśną i dokarmianie zwierzyny oraz dbałość o nią. Najważniejszą kwestią jest tu doświadczenie.

Jak zostać myśliwym?

Najpierw należy złożyć wniosek o przyjęcie na staż. Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim, a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż. Jeśli nie masz takiej możliwości, zgłoś się do najbliższego Zarządu Okręgowego PZŁ i poproś o skierowanie cię na staż.

Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach zbiorowych w charakterze naganiacza lub polowaniach indywidualnych jako obserwator itp. W tym czasie mamy przydzielonego opiekuna, który ma za zadanie podzielić się z nami swoją wiedzą.

Następnie należy odbyć szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ. Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu. Następnie kandydata czeka egzamin na członka PZŁ. Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.). Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej oraz z próby strzeleckiej.

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) Zarządowi Okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca Zarządowi Okręgowemu wybranemu przez siebie). Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty (m.in. komplet badań lekarskich - ogólne, psychologiczne oraz psychiatryczne), ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

Polować samemu lub zbiorowo?

Polowanie indywidualne - to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego. działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, a także polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa.
Polowanie zbiorowe - to polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie. Polowania zbiorowe odbywają się od 1 października do 31 stycznia.

Co potrzebujemy na polowanie?

Pasja jaką jest polowanie wymaga wielu niezbędnych akcesoriów. W chwili obecnej myśliwy ma do wyboru pełną gamę różnego rodzaju sprzętu, który staje się bardzo przydatny w wielu sytuacjach. Jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednie ubranie myśliwskie w odpowiednim kolorze oraz spełniające wymagania w zależności od pogody i pory roku. Myśliwy nie obejdzie się też bez lornetki. Nowocześni myśliwi korzystają z noktowizorów oraz termowizorów. Oczywiście najważniejsza jest broń i dobry nóż oraz, jako dodatek, kapelusz z piórkiem dekoracyjnym.
W dzisiejszych czasach coraz częściej myśliwi korzystają z urzadzeń monitorujących tj. fotopułapek, które rejestrują zwierzynę w rewirach i na nęciskach. Pozwala to na dokładną kontrolę zachowania zwierząt i rejonów przebywania. Oczywiście przydatnym dodatkiem będą również wabiki myśliwskie oraz zanęty, jak też cała pozostała gama akcesoriów myśliwskich, którą każdy myśliwy dobierze w zależności od preferencji.