Polowanie na kozła w pełni sezonu


Lov srncaOkres polowań na kozły przypada w okresie od 9-tego maja do 30 września, natomiast na kozy i koźlęta od 1-szego października do 15-stego stycznia.

Zimą sarny często zjadają gałązki drzew iglastych, gdyż mają one w sobie dużo wody, dzięki czemu uzupełniany jest brak wody w postaci płynu. Dziennie sarna potrafi zjeść 4-5 kg soczystej karmy. W czasie letnim sarny przebywają albo w wysokich trawach, albo w zbożach, gdzie szukają pokarmu na ścieżkach, w miedzach i rowach. Po okresie żniw wracają na skraje lasu, gdzie ich pożywienie stanowią miękkie gałązki, krzaki jagód i borówek, zioła, grzyby, kasztany, żołędzie i orzeszki bukowe. Obecność ziół w ich diecie służy przede wszystkim odkażaniu przewodu pokarmowego. 

Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o sukcesie podczas polowania, jest obserwacja rewiru. Doświadczeni myśliwi dokładnie poznają swój teren, wiedzą, w których miejscach najłatwiej spotkać stado lub pojedyncze osobniki. Właśnie w tym okresie często się zdarza, że oddzielają się od stada starsze, silniejsze rogacze, które zaczynają bronić swojego terytorium. Słabsze jednostki najczęściej czekają na skraju terytorium.

Wybór selektywny na pierwszym miejscu

Już podczas obserwacji rewiru, powinniśmy zwrócić uwagę na zachowanie się stada oraz pojedynczych kozłów. Polowanie selektywne, pozwoli na wybór fizycznie słabszych osobników. Często zdarza się, że możemy pomylić poroże, które należy do rocznego kozła. Po postawie i zachowaniu społecznym, możemy uzyskać informację o odpowiednim osobniku. Odstrzał powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko w dobrych warunkach, odległość i kąt powinny być odpowiednio dopasowane. Podczas polowania należy przestrzegać  w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Polowanie na ten rodzaj zwierzyny jest ekscytujące i piękne oraz z pewnością zasługuje na nasz szacunek, nie zapominajmy o tym.