Najnowsza aktualizacja termowizorów TETRAO Bubo i TETRAO Aquila 02/2023

Co oferuje najnowsza aktualizacja serii Bubo i Aquila?

 • Rozszerzenie ustawień w zakresie jasności i kontrastu - 1-10 poziomów (pierwotnie 5)
 • Możliwość ustawienia różnych jednostek miary - metr/jard
 • Powiadomienie o wyłączeniu urządzenia - przy wyłączaniu termowizora, pojawi się okienko odliczające 5 sekund do momentu wyłączenia, naciskając dowolny przycisk, można przerwać odliczanie i anulować wyłączenie.

Naciśnięcie przycisku MENU zatrzyma odliczanie, ale także wyłączy ekran, a urządzenie przełączy się w tryb "standby" czyli trybu czuwania. W tym przypadku termowizor nie jest faktycznie wyłączony.

 • Informacja przy automatycznym FFC - zanim urządzenie wykona auto FFC, na ekranie wyświetli się 5-sekundowe odliczanie.
 • Obraz w obrazie - funkcja PIP - urządzenie obsługuje funkcję obrazu w obrazie na środku górnej części wyświetlacza.
 • Zoom cyfrowy — jeśli włączysz funkcję obrazu w obrazie (PIP) i wykonasz zoom cyfrowy, obraz będzie powiększany i pomniejszany tylko w oknie PIP.
 • Pozycja okien powiadomień - okna z powiadomieniami takimi jak: rozładowany akumulator, zapis ujęcia, zapełniona pamięć termowizora itp. zostają przeniesione z wyświetlacza na środku ekranu na dół ekranu
 • Optymalizacja języków - w najnowszej wersji zostały zoptymalizowane języki słowacki i niemiecki

Co oferuje najnowsza aktualizacja Aquila H-50?

 • Powiadomienie o wyłączeniu urządzenia - przy wyłączaniu termowizora, pojawi się okienko odliczające 5 sekund do momentu wyłączenia, naciskając dowolny przycisk, można przerwać odliczanie i anulować wyłączenie.

Naciśnięcie przycisku MENU zatrzyma odliczanie, ale także wyłączy ekran, a urządzenie przełączy się w tryb "standby" czyli trybu czuwania. W tym przypadku termowizor nie jest faktycznie wyłączony.

 • Typy krzyża celowniczego - zostało dodanych 5 rodzajów nowych krzyży celowniczych
 • Kolor krzyża i punktu celowniczego — poprawiono nasycenie koloru siatki i rozmiar punktu celowniczego.
 • Logika ruchu krzyża celowniczego - jeśli podczas ustawień współrzędnych krzyża celowniczego zwiększy się wartość osi Y, krzyż celowniczy przesunie się w górę. W przeciwnym przypadku krzyż celowniczy przesuwa się w dół.
 • 5 profili przystrzelenia broni
 • Informacja przy automatycznym FFC - zanim urządzenie wykona auto FFC, na ekranie wyświetli się 5-sekundowe odliczanie.
 • Zoom cyfrowy — jeśli włączysz funkcję obrazu w obrazie (PIP) i wykonasz zoom cyfrowy, obraz będzie powiększany i pomniejszany tylko w oknie PIP.
 • Pozycja okien powiadomień - okna z powiadomieniami takimi jak: rozładowany akumulator, zapis ujęcia, zapełniona pamięć termowizora itp. zostają przeniesione z wyświetlacza na środku ekranu na dół ekranu
 • Optymalizacja języków - w najnowszej wersji zostały zoptymalizowane języki słowacki i niemiecki

Instrukcja aktualizacji urządzenia:

 • Podłącz urządzenie do komputera (w przypadku aktualizacji TETRAO Aquila wyjmij baterie z urządzenia przed podłączeniem do komputera)
 • Włącz urządzenie
 • Przenieś pobrany plik digicap.dav do głównego folderu urządzenia (nie do folderu DCIM)
 • Odłącz urządzenie od komputera
 • Uruchom ponownie urządzenie, wyłączając je i włączając
 • Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane (informacja o aktualizacji oprogramowania pojawi się na wyświetlaczu urządzenia)
 • Aktualizacja jest kompletna

Pliki do pobrania aktualizacji znajdziesz tutaj: Aktualizacja termowizorów TETRAO Bubo i TETRAO Aquila