TETRAO - historia marki ze szlachetnym zamiarem

Przedstawiamy Państwu nową słowacką ekskluzywną markę TETRAO. Wyjątkowa marka, która powstała ze szlachetnego pomysłu - wsparcia powrotu zagrożonego gatunku głuszca (Tetrao urogallus) do natury. Marka, która aktywnie angażuje się w zwiększanie populacji tego gatunku w naturze przy jednoczesnej poprawie jakości jego środowiska. Głuszec, bardzo komunikatywny, krytycznie zagrożony gatunek, którego obserwacja jest małym cudem natury, jednym z symboli przyrody.

Wszystko to wyjaśnia charakter TETRAO. Staje się symbolem zjednoczenia sił wszystkich osób kochających przyrodę. Jak mały cud, łączy leśników, myśliwych, przyrodników, firmy prywatne, organy administracji państwowej, rolników, ekspertów ze Słowacji, z sąsiednich krajów, a także wielu entuzjastów z sercem na właściwym miejscu. Połączyli się oni w jeden szlachetny, bardzo wyjątkowy projekt, prowadzony w Europie Środkowej. Marka TETRAO przybliża głuszca do ludzi i do lasu. Aktywnie uczestniczy po raz pierwszy w historii w odrodzeniu na Słowacji osobnika zagrożonego wyginięciem.

Przygotowujemy projekty dotyczące telemetrycznego monitoringu jego pierwotnej populacji, a także populacji wypuszczonej na wolność ze szkółki, monitoring oraz kontrole jego drapieżników. Przygotowywana jest współpraca w zakresie monitoringu wypuszczanych osobników, a także współpraca w promocji ratowania głuszca, fotomonitoring sztucznie ustawionych przynęt i niosek, telemetrycznego znakowania drapieżników oraz analizy ich przestrzenno-czasowej aktywności. Działania edukacyjne powinny obejmować organizowanie spotkań z młodymi przyjaciółmi łowiectwa w szkołach, realizację wycieczek i wykładów dla profesjonalistów i laików oraz aktywność bezpośrednio w hodowli. To miejsce w sercu Słowacji, w pobliżu Murańskiej planiny, należy do rdzennej strefy populacji tego gatunku w Karpatach Zachodnich.

Hodowla ma rozmnażać głuszca naszej rasy geograficznej - Tetrao urogallus major. Teren lęgowy rozciąga się na około 2ha i będzie modyfikacją modelu z Polski i Czech, które mają praktyczne doświadczenie w tej kwestii i zadowalające wyniki ilościowe.

Bierzemy również udział w aktywnym zbieraniu i ocenie obrazów z fotopułapek z rejonów słowackich. Polega to na zbieraniu interesującej wiedzy fotograficznej, kategoryzowaniu, wyszukiwaniu nowych i śledzeniu starych miejsc występowania. Marka TETRAO wywodzi się z głębokich lasów Słowacji. Z produktów korzystają leśnicy, myśliwi, a także ekolodzy, którzy zajmują się tworzeniem tych produktów i jednocześnie je testują.

Słowacka marka TETRAO stara się produkować jak najwięcej produktów na Słowacji, wspierając tym samym rodzimy rynek. Te, których nie można wyprodukować na Słowacji, produkujemy w sąsiednich krajach. Do produktów podchodzimy z wyczuciem, tworzymy je z sercem, staramy się zaoferować wyjątkowe, kompleksowe portfolio z mocną ideą. Kupując produkty nowoczesnej i profesjonalnej marki TETRAO, możesz pomóc w realizacji tego wyjątkowego projektu ratowania zagrożonego gatunku. Nie istnieje jeszcze podobny do TETRAO projekt.