TETRAO podarowało 3000 EUR na wsparcie Głuszca zwyczajnego w południowej Europie

W marcu 2023 roku marka TETRAO podpisała z doktorem Pablo Palencio z Uniwersytetu w Turynie we Włoszech, porozumienie w sprawie monitoringu populacji głuszca zwyczajnego (Tetrao urogallus) w południowej Europie. Dostarczyła również produkty o wartości 3 000 EUR (13 800 zł), takich jak fotopułapki z akcesoriami, odzież i inne produkty do prowadzenia monitoringu, który ocenia aktywność drapieżników na gniazdach głuszca.

Dr Pablo Palencia to hiszpański naukowiec z dużym doświadczeniem w monitorowaniu dzikich zwierząt za pomocą fotopułapek. Doktor Palencia napisał pracę doktorską na temat użyteczności tych urządzeń do szacowania gęstości populacji dzikiej fauny i flory na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Hiszpanii, współpracując z różnymi międzynarodowymi naukowcami. Odwiedził też międzynarodowe instytucje, takie jak Instytut Zoologii w Wielkiej Brytanii, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych i Uniwersytet Turyński, na którym obecnie pracuje.

W kwietniu tego roku Pablo i jego zespół umieścili fotopułapki TETRAO w Parku Narodowym „Alto Pirineo” (Pireneje, Hiszpania). Populacja głuszca w hiszpańskich Pirenejach jest zagrożona i została niedawno sklasyfikowana jako gatunek „zagrożony” zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem. W 2005 roku w hiszpańskich Pirenejach naliczono tylko 550 samców głuszca. W latach 2000-2017 odnotowano spadek liczebności o 50%, co jest jedną z głównych przyczyn obserwowanej niskiej produktywności. Wraz z zespołem zauważyli, że prawie połowa gniazd głuszców została zaatakowana przez drapieżniki. Mniej niż 50% samic było obserwowanych z młodymi, a na samicę przypadało średnio mniej niż jedno młode. Dlatego przewiduje się, że ryzyko wyginięcia wyniesie od 86% do 100% w ciągu najbliższych 30 lat. Priorytetowymi aspektami odwrócenia trendu degradacji głuszca są badania, mające na celu lepsze poznanie czynników warunkujących obserwowaną niską populację.

W tym kontekście dr Palencia prowadzi projekt monitorowania sztucznych gniazd głuszca i zachowania drapieżników.  Jaja kurze umieszczane są w sztucznych gniazdach ze względu na podobieństwo do jaj głuszca zwyczajnego. Sztuczne gniazda budowane są na podstawie doświadczenia naukowców z prawdziwymi gniazdami głuszców. Jednocześnie możliwe będzie oszacowanie łącznej liczby gatunków drapieżnych, zainteresowanych gniazdami (np. kuny, lisy, dziki itp.). Badanie to dostarczy dalszych informacji na temat czynników wpływających na zmniejszanie populacji tego gatunku.

O wynikach tego ciekawego i potrzebnego projektu, który przyczyni się do ochrony głuszca zwyczajnego, będziemy na bieżąco informować.

Autor: Uniwersytet Turyński