Jak pracować z kosiarkami do trawy?

Jak prawidłowo korzystać z kosiarki?

Koszenie uważamy za powszechną czynność, odbywającą się w każdym ogrodzie i na każdym trawniku. Jednak, jak każda praca, koszenie ma swoje zasady i prawa.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Klient otrzymuje instrukcję obsługi każdej kosiarki, niezależnie od marki, napędu i typu. Zalecamy uważne przeczytanie jej przed pierwszym użyciem. Użytkownik znajdzie między innymi instrukcje BHP, które są specyficzne dla każdej kosiarki. Nie należy kosić pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ani palić podczas koszenia. W zależności od typu kosiarki zaleca się również stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

8 prawideł poprawnego koszenia

1. Koś zawsze suchy trawnik. Dobrze, jeśli gleba pod trawnikiem trochę wyschnie. Podczas koszenia mokrego terenu skoszona trawa trudniej dostaje się do kosza zbiorczego, przykleja się do noży i dna kosiarki, przez co maszyna może ucierpieć.

2. Przed przystąpieniem do koszenia zawsze sprawdź teren i oczyść go z przeszkód, takich jak patyki, kamienie, materiały metalowe i kości. Te przedmioty niekoniecznie zniszczą kosiarkę, ale stępią jej noże. Tępe noże nadmiernie wyszczerbiają powierzchnię trawy, która później wysycha. Trawnik jest wtedy bardziej podatny na choroby i co nie mniej ważne, nie wygląda dobrze.

3. Ustaw prawidłową wysokość koszenia. Jeśli potrzebujesz radykalnie skrócić trawnik, lepiej zrób to na dwa razy. Spowoduje to mniejsze obciążenie trawnika, a kosiarka nie będzie przeciążona.

4. Upewnij się, że masz kosiarkę pod pełną kontrolą. Szczególnie ważne jest szybkie wyłączenie maszyny w przypadku nieprzewidzianej sytuacji. Podczas wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy kosiarce należy upewnić się, że maszyna nie jest podłączona do sieci elektrycznej.

5. Nie koś boso! Profesjonalne kosiarki mają przewidziane wyposażenie ochronne, aby zapobiec obrażeniom. Weź z tego przykład i noś przynajmniej solidne buty.

6. Spróbuj prowadzić kosiarkę prosto i ze stałą prędkością. To jedyny sposób, aby trawnik był koszony wszędzie w ten sam sposób, a także aby ładnie,czysto i zielono wyglądał po skoszeniu.

7. Sprawdź kosz i opróżnij go w odpowiednim czasie. Nadmiar trawy w kosiarce powoduje nadmierne obciążenie i wypadanie skoszonej trawy na trawnik.

8. Po koszeniu wyczyść kosiarkę i odłóż do miejsca przechowywania. Krawędzie trawnika przycinaj podkaszarką lub specjalnymi nożycami.

Jak właściwie dbać o kosiarkę?

Po każdym koszeniu

Po każdym koszeniu kosiarkę należy oczyścić ze ścinków trawy. Zwykle jest przyklejona od spodu szkieletu i wokół noża, w przypadku kos i podkaszarek od spodu osłony wokół głowicy żyłkowej. Nie polecamy czyszczenia wodą, a raczej na sucho szpatułką lub podobnym narzędziem, które jest zalecane przez producenta. Podczas czyszczenia ostrożnie odchyl kosiarkę do tyłu. W razie potrzeby chwyć za uchwyt, aby maszyna była lekko uniesiona. Przechylaj powoli i ostrożnie, aby z kosiarki nie wydostał się olej ani paliwo (dotyczy kosiarek spalinowych). Nie należy kłaść kosiarki na boku. Podczas czyszczenia należy sprawdzić ostrość noża lub ilość żyłki w głowicy żyłkowej (w podkaszarkach i kosach). W przypadku kosiarek elektrycznych na czyszczeniu praktycznie kończy się konserwacja.

W przypadku kosiarek akumulatorowych zaleca się ładowanie akumulatora po każdym koszeniu. Bardziej skomplikowana konserwacja dotyczy kosiarek spalinowych, w przypadku których zaleca się sprawdzanie poziomu oleju i paliwa po każdym koszeniu. W przypadku stwierdzenia niskich wartości konieczne jest uzupełnienie płynów eksploatacyjnych.

Należy również pamiętać o ruchomych częściach kosiarek, które należy regularnie smarować odpowiednim smarem.

Serwis kosiarki spalinowej

Jak każdy silnik spalinowy, kosiarki spalinowe wymagają wymiany oleju, świec zapłonowych i filtra powietrza. Każda kosiarka powinna mieć tzw. interwał serwisowy.

- Wymiana oleju

Pierwsza wymiana oleju jest zalecana po 5 godzinach pracy, a następnie co 50 godzin. Jednak minimum to raz w roku. W silnikach czterosuwowych zwykle stosuje się oleje syntetyczne SAE 30, w silnikach dwusuwowych (głównie kosach i podkaszarkach) olej jest dodawany bezpośrednio do benzyny w proporcji od 1:40 do 1:50.

- Wymień filtr powietrza

Podobnie jak olej, filtr powietrza należy czyścić i wymieniać przynajmniej raz w roku. Dobrze, jeśli filtr powietrza jest czyszczony po każdym koszeniu. Filtr powietrza można czyścić sprężonym powietrzem, filtry piankowe można czyścić wodą z dodatkiem detergentu.

- Świeca zapłonowa

Podobnie jak filtr oleju i powietrza, świecę zapłonową należy wymieniać raz w roku lub przynajmniej ją sprawdzać.

- Benzyna

Zaleca się opróżnianie zbiornika paliwa po każdym sezonie. Dotyczy to nie tylko silników dwusuwowych, w których następuje oddzielanie się oleju od benzyny, a następnie zatykaniu się gaźnika, ale także zatykaniu się gaźnika w silnikach czterosuwowych.

Przechowywanie kosiarki

Kosiarkę po sezonie, ale także między okresami koszenia, należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej na utwardzonej nawierzchni. Na kosiarkę nie powinien padać deszcz ani śnieg itp. Zwiększona wilgotność i złe warunki pogodowe są wrogami szkieletu, ale także silnika.