Wabienie rogaczy jeszcze nigdy nie było takie łatwe i skuteczne

Czym jest Nordik Roe?

Nordik ROE to specjalnie zaprojektowany wabik na kozły, wykonany z kompozytowego tworzywa sztucznego. Ten wabik jest najtrwalszym i najbardziej rozpoznawalnym wabikiem na świecie. Jest dostosowany do wszystkich czterech głównych dźwięków, których potrzebujesz. Możesz wydawać dźwięki koźlęcia, dźwięk kozy nawołującej koźle oraz dźwięk spłoszonej lub rannej sarny. Jest produkowany w Szwecji.

Jak używać wabika?

Wystarczy przesunąć gumowy pierścień na dwa najdalsze wcięcia na wabiku i dźwięk się zmieni. Ten wabik ma podwójną membranę dźwiękową, która służy do lepszej kontroli głośności. Im bardziej zakryjesz kciukiem otwór w dolnej części wabika, tym cichszy będzie dźwięk. Najlepsze efekty podczas wabienia przyniesie naprzemiennie używanie dźwięków kozy nawołującej koźle z dźwiękami mikotu lub dźwiękami rujnej kozy przez kilka minut, a następnie powtórzyć po około 20-30 minutach w tym samym miejscu.

Wydobywanie dźwięków:

Aby wydobyć dźwięki kozy nawołującej koźle, umieść gumowy pierścień w pierwszym (najdalszym) wycięciu od korpusu wabika i dmuchnij krótko w wabik, aby wydobyć dźwięki kontaktu, naśladujące dźwięki kozy. Wystarczy zacisnąć zębami membranę wabika, by uzyskać wyższe dzwięki.

Dźwięki rujnej kozy: umieść pierścień na drugim wcięciu. Umieść zęby na pustym pierwszym wcięciu i delikatnie zagryź membranę od strony korpusu wabika. Umieść usta na gumowym pierścieniu w drugim wycięciu i dmuchnij. Im mocniej dociśniesz gumę do membrany, tym dźwięk będzie wyższy - młoda koza i odwrotnie - stara koza.

Dźwięk zapładnianej kozy: postępuj zgodnie z tą samą procedurą, co podczas naśladowania dźwięków rujnej kozy, ale natychmiast zwolnij ucisk zębów i warg po dmuchnięciu w wabik. To da ci głos kozy, która właśnie kopuluje z kozłem tzw. geschreck. Następnie na przemian krótsze dźwięki podekscytowanej rujnej kozy z dłuższymi dźwiękami zapładnianej kozy.

Wabik Nordik Roe znajdziesz tutaj: Nordik Roe